anunt atribuire CONSUMABILE  SMIS 140635

cerere oferta CONSUMABILE SMIS 140635.pdf

anunt atribuire CATERING SMIS 140635.pdf

proces verbal afisare rezultat  CATERING SMIS 140635.pdf

rezultat procedura CATERING SMIS 140635.pdf

Sectiunea II_formulare smis   140635_catering_Maciuca.doc

5048_Anunt participare procedura  proprie Anexa 2 servicii de catering SMIS 140635.pdf

4736_Caiet de sarcini procedura  proprie Anexa 2 servicii de catering SMIS 140635.pdf

 

 

                                Picture1                      

                                                                                                               

Proiect co-finanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Titlu: Măsuri integrate de combatere a marginalizării și excluziunii sociale în teritoriul G.A.L. „Ținutul Vinului”

Cod SMIS 2014+: 140635, NR: POCU/827/5/2/140635

Beneficiar:

 • Comuna Măciuca- lider proiect

Parteneri:

 • Liceul Teoretic Măciuca
 • SV Oltenia Consult SRL

Ar putea fi o imagine cu unul sau mai mulţi oameni, persoane în picioare şi interior                                                          

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului:

 • Reducerea numărului de persoane aparținând comunității marginalizate din teritoriul GAL Ținutul Vinului, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de intervenții integrate de ocupare, educație, formare profesională, asistență socială, în contextul mecanismului DLRC.
 • Prin intervențiile integrate pe care le promovează, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific care implică scoaterea din starea de sărăcie și excluziune socială a comunităților marginalizate din zona rurală cu o populație sub 20.000 locuitori corelat cu cerințele mecanismului DLRC, comunități pentru care au fost elaborate și aprobate Strategii de Dezvoltare Locală prin PNDR Axa LEADER.

Obiectivele specifice ale proiectului: 

 • Dezvoltare unui serviciu social în cadrul comunității marginalizate din comuna Măciuca
 • Reducerea fenomenului de abandon școlar pentru 60 de elevi din comunitatea marginalizată prin programe tip “școala după școală”
 • Informarea, consilierea, orientarea și medierea pe piața muncii a 195 membri ai grupului țintă
 • 170 membri ai grupului țintă formați profesional prin participarea la cursuri de calificare
 • Crearea a 50 de locuri de muncă pentru membri comunității
 • Sprijinirea a 13 membri ai grupului țintă în vederea înființării unei noi afaceri
 • Workshop-uri și Campanii de informare și conștientizare care au ca scop implicarea comunității în problemele sociale locale
 • 24 de luni de management de proiect

Ar putea fi o imagine cu copil, stând în picioare şi interior

Descriere:

 • Dezvoltarea unui serviciu social în comuna Măciuca
 • Program „Școala după școală” pentru 60 de elevi
 • Cursuri de calificare pentru 170 de persoane
 • Informare, consiliere și mediere pe piața muncii pentru 195 de persoane
 • Crearea a 50 de locuri de muncă
 • Sprijinirea a 13 membri ai grupului ținta in vederea înființării unei noi afaceri

Ar putea fi artă

Valoarea totală: 4.842.274,00 lei  

Valoarea totală eligibilă: 4.842.274,00 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ ILMT: 4.565.687,52 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 185.788,70 lei

Valoarea co-finanţării eligibile a Beneficiarului: 90.797,78 lei

Valoarea ne-eligibilă inclusiv TVA: 0,00 lei

Data de începere: 22.03.2021

Data de finalizare: 22.03.2023

Locul de implementare: teritoriul GAL „Ținutul Vinului”

 colored pencils on stringed notebook

 

ANUNȚ LANSARE PROIECT 31.03.2021

METODOLOGIA PROCESULUI DE IDENTIFICARE ȘI RECRUTARE / SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ- Versiunea 1 

METODOLOGIA PROCESULUI DE IDENTIFICARE ȘI RECRUTARE / SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ- Versiunea 

ANEXE:

 Facebook/Incluziunea socială în teritoriul GAL Ținutul Vinului

 

RAPORT DE SELECȚIE ELEVI PROGRAM „ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”

 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro